Om

Jon-Erik Dahlin är teknologie doktor i fusionsplasmafysik och lärare vid KTH med en bakgrund inom hållbar energiteknik. Under sin karriär har han arbetat med bland annat fusionskraft och förnybar energi. Han har även bidragit till den högskolepedagogiska utbildningen av lärare, där han har tränat lärare på KTH i att integrera hållbar utveckling i enskilda kurser och hela utbildningsprogram.

Jon-Erik är upphovsman till det pedagogiska brädspelet DILEMMA, som används på ett antal universitet och skolor runtom i världen. Han har även använt flera andra spel i sin undervisning vid KTH och rapporterat om det pedagogiska värdet av spel på ett antal vetenskapliga konferenser.